Jiang Weiguo (Chinese, 1997)

书法 by jiang weiguo

Jiang Weiguo

书法

书法 (calligraphy) by jiang weiguo

Jiang Weiguo

书法 (Calligraphy)

楷书 by jiang weiguo

Jiang Weiguo

楷书

untitled by jiang weiguo

Jiang Weiguo

Untitled

plum by jiang weiguo

Jiang Weiguo

Plum, 1985