Jiang Shen (Chinese, born circa –died circa 1138)

the river yangzi by jiang shen

Attributed to Jiang Shen

The River Yangzi