墨竹 by jiang qing

Jiang Qing

墨竹

墨竹 (bamboo) by jiang qing

Jiang Qing

墨竹 (Bamboo)