Jiang Meiyan (Chinese, )

百合 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

百合, 2009

春郁 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

春郁, 2009

延年益寿 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

延年益寿, 2009

紫溢 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

紫溢, 2009

乐曲之二 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

乐曲之二, 2009

春意 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

春意, 2006

蒲公英 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

蒲公英, 2008

山里红 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

山里红, 2008

皇城根下 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

皇城根下, 2008

寿桃系列 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

寿桃系列, 2012

依偎 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

依偎, 2011

仙人花 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

仙人花, 2011

丛 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

丛, 2011

永恒 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

永恒, 2011

源 by jiang meiyan

Jiang Meiyan

源, 2011