Jiang Jun (Chinese, 1919)

山水 by jiang jun

Jiang Jun

山水, 1886

老圃秋容 by jiang jun

Jiang Jun

老圃秋容

赏月图 by jiang jun

Jiang Jun

赏月图

山涧草庐图 by jiang jun

Jiang Jun

山涧草庐图

烟云山色图 by jiang jun

Jiang Jun

烟云山色图

白云青霭 by jiang jun

Jiang Jun

白云青霭

山居图 by jiang jun

Jiang Jun

山居图

远山苍翠 by jiang jun

Jiang Jun

远山苍翠

山水 by jiang jun

Jiang Jun

山水, 1912

四座簪缨 by jiang jun

Jiang Jun

四座簪缨

山水 by jiang jun

Jiang Jun

山水, 1893