Jiang Jincheng (Chinese, )

crane vase by jiang jincheng

Jiang Jincheng

Crane vase