Jiang Jie (Chinese, born )

山水 by jiang jie

Jiang Jie

山水, 1990

婴儿 (baby) by jiang jie

Jiang Jie

婴儿 (Baby)

在 by jiang jie

Jiang Jie

在, 2001

exist by jiang jie

Jiang Jie

Exist, 2001