Jiang Jianzhong (Chinese, )

凝视 by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

凝视

小村铁铺 by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

小村铁铺, 2010

肖像 (portrait) by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

肖像 (Portrait)

静物 (still life) by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

静物 (Still life)

西班牙男孩 by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

西班牙男孩

胖老头之四 by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

胖老头之四, 2007

女人体 (woman's body) by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

女人体 (Woman's body)

go out to battle by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

Go out to battle

old man no. 3 by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

Old man no. 3, 2007

东方好 by jiang jianzhong

Jiang Jianzhong

东方好