Jiang Jianqing (Chinese, born )

冬雪呢喃 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

冬雪呢喃

水玲珑 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

水玲珑, 2011

江鱼自乐 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

江鱼自乐

秋水溢香 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

秋水溢香

鱼乐图 (fish) by jiang jianqing

Jiang Jianqing

鱼乐图 (Fish), 2012

羽化 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

羽化

知足有馀 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

知足有馀

知足有余图 by jiang jianqing

Jiang Jianqing

知足有余图, 2011