Jiang Jianlin (Chinese, born )

玫瑰盆 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

玫瑰盆

花鸟 (in 4 parts) by jiang jianlin

Jiang Jianlin

花鸟 (in 4 parts)

舞春图 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

舞春图

鹤寿图 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

鹤寿图

花鸟 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

花鸟

清香不自媚 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

清香不自媚, 2009

溪上花雨 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

溪上花雨

花鸟 by jiang jianlin

Jiang Jianlin

花鸟

birds and bamboo by jiang jianlin

Jiang Jianlin

Birds and bamboo