Jiang Hanting (Chinese, 1963)

寒汀居士款畫扇 by jiang hanting

Attributed to Jiang Hanting

寒汀居士款畫扇, 1903

丝瓜 by jiang hanting

Jiang Hanting

丝瓜

荷塘鸳鸯 by jiang hanting

Jiang Hanting

荷塘鸳鸯, 1952

红叶鹌鹑图 by jiang hanting

Jiang Hanting

红叶鹌鹑图

田园野趣 by jiang hanting

Jiang Hanting

田园野趣

清荷飞羽 by jiang hanting

Jiang Hanting

清荷飞羽, 1952

秋香共醉 by jiang hanting

Jiang Hanting

秋香共醉, 1958