Jiang Fengyi (Chinese, 1999)

隶书 by jiang fengyi

Jiang Fengyi

隶书, 1976