Jiang Baoling (Chinese, 1840)

寒江垂钓 by jiang baoling

Jiang Baoling

寒江垂钓

山水 by jiang baoling

Jiang Baoling

山水

清供 by jiang baoling

Jiang Baoling

清供

scholar studio by jiang baoling

Jiang Baoling

Scholar studio, 1823

offerings by jiang baoling

Jiang Baoling

Offerings

red berries by jiang baoling

Jiang Baoling

Red berries, 1998

landscape by jiang baoling

Jiang Baoling

Landscape, 1988