Jiang Baolin (Chinese, )

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水

葡萄 by jiang baolin

Jiang Baolin

葡萄, 1992

紫藤 by jiang baolin

Jiang Baolin

紫藤, 2000

丝瓜 by jiang baolin

Jiang Baolin

丝瓜

梅花 by jiang baolin

Jiang Baolin

梅花

葡萄 by jiang baolin

Jiang Baolin

葡萄, 1975

秋风生枯枝 by jiang baolin

Jiang Baolin

秋风生枯枝

峡江图 by jiang baolin

Jiang Baolin

峡江图, 1988

风华图 by jiang baolin

Jiang Baolin

风华图, 1994

丰果图 by jiang baolin

Jiang Baolin

丰果图, 2000

蔬果 by jiang baolin

Jiang Baolin

蔬果, 2000

清淡西风 by jiang baolin

Jiang Baolin

清淡西风, 2007

柿子 by jiang baolin

Jiang Baolin

柿子

葡萄 by jiang baolin

Jiang Baolin

葡萄

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水, 1995

白梅图 by jiang baolin

Jiang Baolin

白梅图, 1994

秋荷待雨 by jiang baolin

Jiang Baolin

秋荷待雨, 2001

三峡人家 by jiang baolin

Jiang Baolin

三峡人家, 1990

秋荷待雨 by jiang baolin

Jiang Baolin

秋荷待雨, 2012

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水

春色大地 by jiang baolin

Jiang Baolin

春色大地