Jiang Baolin (Chinese, )

风华图 by jiang baolin

Jiang Baolin

风华图, 1994

丰果图 by jiang baolin

Jiang Baolin

丰果图, 2000

蔬果 by jiang baolin

Jiang Baolin

蔬果, 2000

清淡西风 by jiang baolin

Jiang Baolin

清淡西风, 2007

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水

柿子 by jiang baolin

Jiang Baolin

柿子

葡萄 by jiang baolin

Jiang Baolin

葡萄

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水, 1995

白梅图 by jiang baolin

Jiang Baolin

白梅图, 1994

秋荷待雨 by jiang baolin

Jiang Baolin

秋荷待雨, 2001

三峡人家 by jiang baolin

Jiang Baolin

三峡人家, 1990

秋荷待雨 by jiang baolin

Jiang Baolin

秋荷待雨, 2012

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水

春色大地 by jiang baolin

Jiang Baolin

春色大地

三秋 by jiang baolin

Jiang Baolin

三秋, 2011

藤花 by jiang baolin

Jiang Baolin

藤花, 1992

花卉 by jiang baolin

Jiang Baolin

花卉

山水 by jiang baolin

Jiang Baolin

山水

贺兰山色 by jiang baolin

Jiang Baolin

贺兰山色, 1983

梅石双清 by jiang baolin

Jiang Baolin

梅石双清, 1988

秋趣 by jiang baolin

Jiang Baolin

秋趣