Jiang Zhongzheng (Chinese, 1975)

书法 by jiang zhongzheng

Jiang Zhongzheng

书法

Apollo Auction

楷书亲爱精诚 by jiang zhongzheng

Jiang Zhongzheng

楷书亲爱精诚

Art Domu