Jia Guangjian (Chinese, )

咏荷图 by jia guangjian

Jia Guangjian

咏荷图

多子图 by jia guangjian

Jia Guangjian

多子图, 2005

晚翠凝华 by jia guangjian

Jia Guangjian

晚翠凝华

梅石图 by jia guangjian

Jia Guangjian

梅石图

芙蓉 by jia guangjian

Jia Guangjian

芙蓉

荷花鸳鸯 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷花鸳鸯, 2004

荷香 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷香, 2006

花鸟横轴 by jia guangjian

Jia Guangjian

花鸟横轴, 2004

没骨花卉 by jia guangjian

Jia Guangjian

没骨花卉

荷花鸳鸯 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷花鸳鸯, 2004

双清 by jia guangjian

Jia Guangjian

双清

荷花 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷花, 2002

花卉 by jia guangjian

Jia Guangjian

花卉, 1996

染露金风 by jia guangjian

Jia Guangjian

染露金风, 2000

风和藕花香 by jia guangjian

Jia Guangjian

风和藕花香, 2011

明人诗意图 by jia guangjian

Jia Guangjian

明人诗意图

荷花鸳鸯 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷花鸳鸯

荷塘鸳鸯 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷塘鸳鸯, 2004

荷花翠鸟 by jia guangjian

Jia Guangjian

荷花翠鸟

芙蓉小鸟 by jia guangjian

Jia Guangjian

芙蓉小鸟, 2006

梅花翠鸟 by jia guangjian

Jia Guangjian

梅花翠鸟, 2012