幽静小溪 by ji xuejin

Ji Xuejin

幽静小溪

landscape by ji xuejin

Ji Xuejin

Landscape, 2011

pine by ji xuejin

Ji Xuejin

Pine, 2010

landscape by ji xuejin

Ji Xuejin

Landscape

chess by ji xuejin

Ji Xuejin

Chess, 2006

landscape by ji xuejin

Ji Xuejin

Landscape, 1995