Ji Shouzheng (Chinese, 1949)

万树梅花 by ji shouzheng

Ji Shouzheng

万树梅花, 1944

年年有余 by ji shouzheng

Ji Shouzheng

年年有余

春色春声图 by ji shouzheng

Ji Shouzheng

春色春声图

书法 by ji shouzheng

Ji Shouzheng

书法

隶书 by ji shouzheng

Ji Shouzheng

隶书

书法 by ji shouzheng

Ji Shouzheng

书法

water moon guanyin by cai yuyan and ji shouzheng

Cai Yuyan and Ji shouzheng

Water moon Guanyin

书法 (calligraphy) by ji shouzheng

Ji Shouzheng

书法 (Calligraphy)

calligraphy by ji shouzheng

Ji Shouzheng

Calligraphy

bird and running script calligraphy by zhang dazhuang and ji shouzheng

Zhang Dazhuang and Ji Shouzheng

Bird and running script calligraphy