scenery with no suspense by ji dachun

Ji Dachun

Scenery with no suspense, 2012

aye gallery

Price on Request

scenery and scenery by ji dachun

Ji Dachun

Scenery and scenery, 2012

aye gallery

Price on Request

2012.8 by ji dachun

Ji Dachun

2012.8, 2012

aye gallery

Price on Request

2012.7 by ji dachun

Ji Dachun

2012.7, 2012

aye gallery

Price on Request

plastic organs by ji dachun

Ji Dachun

Plastic Organs, 2013

aye gallery

Price on Request

expression memo by ji dachun

Ji Dachun

Expression Memo, 2013

aye gallery

Price on Request

marlboro deer by ji dachun

Ji Dachun

Marlboro Deer, 2009

aye gallery

Price on Request

landscape by ji dachun

Ji Dachun

Landscape, 2011

Barbara Gross Galerie

Price on Request

landscape by ji dachun

Ji Dachun

Landscape, 2011

Barbara Gross Galerie

Price on Request

ellen' book by ji dachun

Ji Dachun

Ellen' Book, 2010

Barbara Gross Galerie

Price on Request

skeleton beauty by ji dachun

Ji Dachun

Skeleton Beauty, 2003

aye gallery

450,000 CNY

birdy flora by ji dachun

Ji Dachun

Birdy flora, 2006

aye gallery

Price on Request

seer by ji dachun

Ji Dachun

Seer, 2003

aye gallery

Price on Request

gem gem by ji dachun

Ji Dachun

Gem gem, 2001

aye gallery

Price on Request

er bing by ji dachun

Ji Dachun

Er bing, 2003

aye gallery

Price on Request