chair jun zi by jeff shi dah – yue

Jeff Shi Dah – Yue

Chair Jun Zi, 2010

chair qin jian by jeff shi dah – yue

Jeff Shi Dah – Yue

Chair Qin Jian, 2010

worship by jeff shi dah – yue

Jeff Shi Dah – Yue

Worship, 2008

zhalong by jeff shi dah – yue

Jeff Shi Dah – Yue

Zhalong, 2008