Jean-Martial Fredou (French, 1795)

jeune dessinateur by jean-martial fredou

Jean-Martial Fredou

Jeune dessinateur

Piasa