Jean Baptiste Sambat (French, born circa 1827)

portrait d'un jeune homme by jean baptiste sambat

Jean Baptiste Sambat

Portrait d'un jeune homme

deux jeunes garçons dessinant by jean baptiste sambat

Jean Baptiste Sambat

Deux jeunes garçons dessinant

portrait de jeune femme by jean baptiste sambat

Jean Baptiste Sambat

Portrait de jeune femme

portrait d'homme by jean baptiste sambat

Jean Baptiste Sambat

Portrait d'homme