bushbaby by jasper johns

Jasper Johns

Bushbaby, 2004

untitled by jasper johns

Jasper Johns

Untitled, 1992

ventriloquist by jasper johns

Jasper Johns

Ventriloquist, 1986

usuyuki by jasper johns

Jasper Johns

Usuyuki, 1980

usuyuki by jasper johns

Jasper Johns

Usuyuki, 1980

decoy ii by jasper johns

Jasper Johns

Decoy II, 1973

decoy by jasper johns

Jasper Johns

Decoy, 1971

target by jasper johns

Jasper Johns

Target, 1974

white target by jasper johns

Jasper Johns

White target, 1968

ale cans by jasper johns

Jasper Johns

Ale cans, 1964

false start ii by jasper johns

Jasper Johns

False start II, 1962

0 through 9 by jasper johns

Jasper Johns

0 through 9, 1960

savarin by jasper johns

Jasper Johns

Savarin, 1981