polovina vii by jan svoboda

Jan Svoboda

Polovina VII, 1970

melancholie by jan svoboda

Jan Svoboda

Melancholie, 1963

kytice by jan svoboda

Jan Svoboda

Kytice, 1971

stůl xvi by jan svoboda

Jan Svoboda

Stůl XVI, 1971

hrušky i by jan svoboda

Jan Svoboda

Hrušky I, 1964

povrch by jan svoboda

Jan Svoboda

Povrch, 1967

stmívání by jan svoboda

Jan Svoboda

Stmívání, 1965

stůl xlvii by jan svoboda

Jan Svoboda

Stůl XLVII, 1975

dotýkání by jan svoboda

Jan Svoboda

Dotýkání, 1971

stůl xxx by jan svoboda

Jan Svoboda

Stůl XXX, 1970

bez názvu by jan svoboda

Jan Svoboda

Bez názvu, 1964

vlna by jan svoboda

Jan Svoboda

Vlna, 1964

melancholie by jan svoboda

Jan Svoboda

Melancholie, 1963