malning xiv by jan runefelt

Jan Runefelt

MALNING XIV, 1963