Jan Dobkowski (Polish, born )

carnival dance by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Carnival dance, 1997

karnawał by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Karnawał, 1971

samoistnienie by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Samoistnienie, 1970

nokturn iii by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Nokturn III, 1998

mroczny sen by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Mroczny sen, 1974

scena erotyczna by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Scena erotyczna, 1998

ciało kobiety by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Ciało kobiety, 1970

akt siedzący by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Akt siedzący, 1995

nokturn iv by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Nokturn IV, 1998

nietoperz by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Nietoperz, 1972

zarodek by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Zarodek, 1970

waves sounds by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Waves sounds, 1983

grzech by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Grzech, 1970

rozmowy duchów by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Rozmowy duchów, 1974

nokturn cvi by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Nokturn CVI, 2008

kurtyna by jan dobkowski

Jan Dobkowski

Kurtyna, 1981