kimono by james clinton scott

James Clinton Scott

Kimono, 1978