Jagdish Swaminathan (Indian, 1994)

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1990

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1993

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1984

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1979

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

anant yatra by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Anant Yatra

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1982

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

march-april by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

March-April, 1978

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1991

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1970–1972

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1980

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled (bird and tree) by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled (Bird and Tree), 1986