Jagdish Swaminathan (Indian, 1994)

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1974

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1981

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1950–1959

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1990

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1993

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1984

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1979

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

anant yatra by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Anant Yatra

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1982

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled

march-april by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

March-April, 1978

untitled by jagdish swaminathan

Jagdish Swaminathan

Untitled, 1991