Jürg Spiller (Swiss, 1974)

komposition by jürg spiller

Jürg Spiller

Komposition

komposition by jürg spiller

Jürg Spiller

Komposition

landschaft by jürg spiller

Jürg Spiller

Landschaft

pied lunaire by jürg spiller

Jürg Spiller

Pied lunaire, 1944

ohne titel by jürg spiller

Jürg Spiller

Ohne Titel, 1971

rhenanie by jürg spiller

Jürg Spiller

Rhenanie, 1960

komposition by jürg spiller

Jürg Spiller

Komposition, 1955

rhenanie by jürg spiller

Jürg Spiller

RHENANIE, 1960

ohne titel by jürg spiller

Jürg Spiller

Ohne Titel, 1971