Ito Yoshihiko (Japanese, 1942)

un elemento by ito yoshihiko

Ito Yoshihiko

Un elemento, 1959

untitled (pair) by ito yoshihiko

Ito Yoshihiko

Untitled (pair)

temple gate by ito yoshihiko

Ito Yoshihiko

Temple gate

untitled by ito yoshihiko

Ito Yoshihiko

Untitled

scene with trees by ito yoshihiko

Ito Yoshihiko

Scene with trees

sailboat by ito yoshihiko

Ito Yoshihiko

Sailboat