Isaac Engelbert (Bert) Alers (Dutch)

partie an einer gracht in rotterdam by isaac engelbert (bert) alers

Isaac Engelbert (Bert) Alers

Partie an einer Gracht in Rotterdam