Irene Avaalaaqiaq (Canadian, born )

bird-human by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Bird-Human, 1970–1979

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1994

sednas and animals by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Sednas and animals

sednas and animals by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Sednas and animals

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1981

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1980

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

shadows of the wolf by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Shadows of the wolf, 1985

seaspirits by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Seaspirits

spirits by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Spirits

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1981

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

spirit cloud and dancers by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Spirit cloud and dancers

shamans by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Shamans, 1970

shamans and animals by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Shamans and animals

shamans by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Shamans