Irene Avaalaaqiaq (Canadian, )

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1981

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1980

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca

seaspirits by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Seaspirits

Waddingtons.ca

spirits by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Spirits

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled, 1981

Waddingtons.ca

untitled by irene avaalaaqiaq

Irene Avaalaaqiaq

Untitled

Waddingtons.ca