citation by ilya kabakov

Ilya Kabakov

Citation, 1992

holidays no. 6 by ilya kabakov

Ilya Kabakov

Holidays no. 6, 1987

proportions by ilya kabakov

Ilya Kabakov

Proportions

house by ilya kabakov

Ilya Kabakov

House, 1974

untitled by ilya kabakov

Ilya Kabakov

Untitled, 1973

wind rose by ilya kabakov

Ilya Kabakov

Wind Rose, 1969

утром by ilya & emilia kabakov

Ilya & Emilia Kabakov

Утром, 2012

ohne titel by ilya kabakov

Ilya Kabakov

Ohne Titel