feeling by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Feeling, 1994

red dress (set of 2) by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Red Dress (set of 2)

purple moon by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Purple moon, 1992

red moon by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Red moon, 1992

evening in summer by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Evening in Summer

blue coral by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Blue Coral, 1998

universe b by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Universe B

universe a by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Universe A

red moon by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Red moon

extasie by ichiro tsuruta

Ichiro Tsuruta

Extasie