I Nyoman Sujana Kenyem ()

full moon series #xviii by i nyoman sujana kenyem

I Nyoman Sujana Kenyem

Full Moon Series #XVIII, 2012

full moon series #xvii by i nyoman sujana kenyem

I Nyoman Sujana Kenyem

Full Moon Series #XVII, 2012

ikan (fish) by i nyoman sujana kenyem

I Nyoman Sujana Kenyem

Ikan (Fish), 2001