vase by hylton nel

Hylton Nel

Vase, 1993

penis by hylton nel

Hylton Nel

Penis

vase with flowers by hylton nel

Hylton Nel

Vase with flowers

green smile by hylton nel

Hylton Nel

Green smile

nude by hylton nel

Hylton Nel

Nude

cat by hylton nel

Hylton Nel

Cat, 1995