danglars by huma bhabha

Huma Bhabha

Danglars, 2008

untitled by huma bhabha

Huma Bhabha

Untitled, 2005

untitled by huma bhabha

Huma Bhabha

Untitled, 2010

magic carpet by huma bhabha

Huma Bhabha

Magic Carpet, 2003

untitled by huma bhabha

Huma Bhabha

Untitled, 2007

a.b by huma bhabha

Huma Bhabha

A.B, 2006

untitled by huma bhabha

Huma Bhabha

Untitled, 2005

giberuss by huma bhabha

Huma Bhabha

Giberuss, 1991

a.b. by huma bhabha

Huma Bhabha

A.B., 2006

untitled by huma bhabha

Huma Bhabha

Untitled, 2005

untitled by huma bhabha

Huma Bhabha

Untitled