新疆乐舞 by huang zhou

Huang Zhou

新疆乐舞

稚鸡图 by huang zhou

Huang Zhou

稚鸡图

双牛图 by huang zhou

Huang Zhou

双牛图, 1978

牧驴图 by huang zhou

Huang Zhou

牧驴图, 1976

收获 by huang zhou

Huang Zhou

收获, 1959

跃马图 by huang zhou

Huang Zhou

跃马图, 1973

仕女 by huang zhou

Huang Zhou

仕女, 1981

育羔图 by huang zhou

Huang Zhou

育羔图, 1979

喂鸡图 by huang zhou

Huang Zhou

喂鸡图, 1978

驯马图 by huang zhou

Huang Zhou

驯马图, 1975

运粮图 by huang zhou

Huang Zhou

运粮图

守望者 by huang zhou

Huang Zhou

守望者, 1963

柳下赶驴图 by huang zhou

Huang Zhou

柳下赶驴图