Huang Shen (Chinese, 1768)

寿星图 by huang shen

Huang Shen

寿星图

献寿图 by huang shen

Attributed to Huang Shen

献寿图, 1740

母子图 by huang shen

Huang Shen

母子图, 1757