Huang Shanshou (Chinese, 1919)

wealth and rank by huang shanshou

Huang Shanshou

Wealth And Rank

scholar and rock by huang shanshou

Huang Shanshou

Scholar and rock, 1883

dragon in clouds by huang shanshou

Huang Shanshou

Dragon in Clouds

nighttime scene by huang shanshou

Huang Shanshou

Nighttime Scene

书法 (calligraphy) by huang shanshou

Huang Shanshou

书法 (Calligraphy)

松阴清话 by huang shanshou

Huang Shanshou

松阴清话, 1908

离披菊影 by wu changshuo, wang zhen, huang shanshou and ni mogeng

Wu Changshuo, Wang Zhen, Huang Shanshou and Ni Mogeng

离披菊影, 1915

三秋图 (chrysanthemum, cockscomb and osmanthus) by cheng zhang, zhao yunhe, and huang shanshou

Cheng Zhang, Zhao Yunhe, and Huang Shanshou

三秋图 (Chrysanthemum, cockscomb and osmanthus), 1919