Huang Junbi and Ye Gongchao

四时山水 行书 (8 works) by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

四时山水 行书 (8 works), 1980

竹石双清 by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

竹石双清

竹石图 (orchid and rock) by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

竹石图 (Orchid and rock)

双清益寿 by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

双清益寿

竹石 by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

竹石

竹石图 by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

竹石图, 1970

bless longevity by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

Bless longevity, 1964

untitled (4 works) by huang junbi and ye gongchao

Huang Junbi and Ye Gongchao

Untitled (4 works)