Huang Shuren, Pan Jingzhai and Xu Hanmei (Chinese)

山水 by huang shuren, pan jingzhai and xu hanmei

Huang Shuren, Pan Jingzhai and Xu Hanmei

山水

Rondo International Auctions Co., Ltd.