春缘 by hu jiancheng

Hu Jiancheng

春缘, 1990

海月 by hu jiancheng

Hu Jiancheng

海月

夕 (sunset) by hu jiancheng

Hu Jiancheng

夕 (Sunset), 1990

风景 (landscape) by hu jiancheng

Hu Jiancheng

风景 (Landscape)

涛声 (surf) by hu jiancheng

Hu Jiancheng

涛声 (Surf), 2005

夏 (summer) by hu jiancheng

Hu Jiancheng

夏 (Summer), 2004

梦 (dream) by hu jiancheng

Hu Jiancheng

梦 (Dream), 1990

云海 by hu jiancheng

Hu Jiancheng

云海

landscape by hu jiancheng

Hu Jiancheng

Landscape, 1992