Hong Yi (Chinese, 1940)

松鹰图 by qin zhongwen and hong yi

Qin Zhongwen and Hong Yi

松鹰图