selling coal by hong congqiang

Hong Congqiang

Selling coal, 1935