a schema for printmaking an exhibition of printmaking works by chinese masters by hong hao

A Schema for Printmaking An Exhibition of Printmaking Works by Chinese Masters

Apr 14, 2011–Jun 10, 2011

Contemporary By Angela Li
Hong Kong, China

Curator ﹕ Fang Lei Artists ﹕ Chen Xiongwei, Fang Lijun, Hong Hao, Li Fan, Su Xinping, Tan Ping, Wang Yiqiong, Xu Bing, Yang Hongwei Opening...

View Details
trace, image the prints exhibition of five artists by hong hao

Trace, Image The prints exhibition of five artists

Mar 15, 2009–May 20, 2009

aye gallery
Beijing, China

Trace, Image
The prints exhibition of five artists
Artists: Cao Peilun - Hong Hao - Shi Xinyi - Su Xinping - Yang Hongwei Opening: March 14, 2009 ...

View Details
twinkle twinkle red star by hong hao

Twinkle Twinkle Red Star

Mar 4, 2009–May 20, 2009

Contemporary By Angela Li
Hong Kong, China

Curator: Fang Lei

View Details