Hon Chi Fun (Chinese, born )

hsiang 65-5 by hon chi fun

Hon Chi Fun

Hsiang 65-5, 1965

purple lock by hon chi fun

Hon Chi Fun

Purple lock, 1973

purple lock by hon chi fun

Hon Chi Fun

Purple lock, 1973

ours ever by hon chi fun

Hon Chi Fun

Ours ever, 1974

rite of red by hon chi fun

Hon Chi Fun

Rite of red, 1993

rite of red by hon chi fun

Hon Chi Fun

Rite of Red, 1993