Hitoji Tsukagoshi (Japanese)

chartre by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Chartre, 2004

pathways by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Pathways

paris by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Paris

landscape of the canal by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Landscape of the Canal

alley after the rain by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Alley after the Rain, 1989

cosmos (+ smile; 2 works) by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Cosmos (+ Smile; 2 works)

cuenca landscape by hitoji tsukagoshi

Hitoji Tsukagoshi

Cuenca landscape, 1981