vase by hiroe swen

Hiroe Swen

Vase

vase by hiroe swen

Hiroe Swen

Vase, 1974

vase by hiroe swen

Hiroe Swen

Vase, 1977