Hikaru Yamada (Japanese, 2001)

vase carré by hikaru yamada

Hikaru Yamada

Vase carré

Giafferi